Ý kiến khách hàng

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ NUFINISH

Dưới đây là các ý kiến của người sử dụng các sản phẩm Nu Finish trên trang web của Hãng Nu Finish (www.nufinish.com) được dịch ra tiếng Việt song song để Quý khách hàng tại Việt Nam tham khảo.

Sau khi Quý khách hàng sử dụng sản phẩm Nu Finish tại Việt Nam, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến nhận xét, phản hồi từ Quý khách hàng .

 

Đối với sản phẩm bảo vệ sơn NU FINISH CAR POLISH NF-76; NFP-80; NFR-12

1-"I'm a young car-nut and use Nu Finish on all of my vehicles, ranging from my classic BMW to my 1964 Chevy Impala. End result is a glass-smooth surface with an undeniable shine. Recommended to all!"

Tôi là một người mê xe trẻ và tôi sử dụng NuFinish cho tất cả các chiếc xe của tôi, từ loại BMW cổ điển đến chiếc Chevy Impala đời 1964. Kết quả cuối cùng là bề mặt sáng bóng như kính và độ bóng không thể chối cãi được. Xin được giới thiệu đến tất cả mọi người !

- Leo L., MA

2-The only wax I use. Been using it 10+ years on everything from my Porsche to 10 year old Hondas. If you use this stuff on a new car from time of purchase, the cars paint will look new forever. All polymer, no wax, best stuff on the market at the best price. The expensive stuff loo fancier, but not as good, save your money."

Tôi chỉ sử dụng sáp trong vòng hơn 10 năm trên bất cứ thứ gì từ chiếc Porsche tới chiếc Honda 10 năm tuổi. Nếu bạn sử dụng sản phẩm Nu Finish này trên 1 chiếc xe mới từ lúc mua, màu sơn xe hơi của bạn sẽ trông như mới mãi mãi. Tất cả từ polimer, không sáp, sản phẩm tốt nhất trên thị trường ở mức giá cạnh tranh nhất. Tôi là người ham mê các sản phẩm chăm sóc làm sạch cao cấp, và sản phẩm này không chỉ thật sự tốt, mà còn tiết kiệm tiền cho bạn.

- Jay, NC

3-“I have a 2003 Ford Ranger. Nothing special - there are lots of them on the road but everyone stops me to tell me what a nice truck it is. They can't believe it's as old as it is. I polish it with Nu Finish and it shines and looks like new. It's been through hard winters in Ohio and now hot sun and sea air on the coast and it still looks great.”

Tôi có 1 chiếc Rord Ranger đời 2003. Không gì đặc biệt, chúng có nhiều ở trên đường phố, nhưng mọi người bước đến xe của tôi và nói rằng nó thực sự là chiếc xe đẹp. Họ không tin đó là 1 chiếc xe cũ. Tôi đánh bóng chiếc xe với Nu Finish và xe sáng bóng như mới. Nó được sử dụng trong suốt mùa đông khắc nghiệt ở Ohio và bây giờ là cái nắng nóng, gió biển nhưng chiếc xe vẫn trông vẫn tuyệt vời.

-Bud O., Myrtle Beach, SC

 

4-“I live in a very hot and dry area of Australia and keeping a good shine is difficult. I have had a lot of problems in particular with my caravan. Being subject to the elements I had no success with many products. I picked up some Nu Finish as a last resort, and now would not use anything else. The results are dramatic and very pleasing.”

    

Tôi sống ở khu vực rất nóng và khô thuộc Australia và giữ độ sáng bóng cho xe thật khó. Tôi gặp nhiều vấn đề đặc biệt với chiếc xe của tôi. Vì nhiều nguyên nhân, tôi đã không thành công với nhiều sản phẩm làm bóng xe. Tôi đã dùng vài sản phẩm Nu Finish như là cách cuối cùng, và bây giờ tôi không dùng bất kỳ sản phẩm nào khác. Kết quả thật kinh ngạc và rất hài lòng.

-Phillip H., Molong, Australia

 

5-“Consumer Reports recommended Nu Finish paste as very durable. I bought it and have waxed both vehicles for the upcoming winter. I don't know how it will hold up but I can say that I have had more comments about how great my vehicles look than any other product I have ever used!  No wonder you were rated #1!  Thank you. “

   

Theo báo cáo của Tạp chí người tiêu dùng giới thiệu sản phẩm đánh bóng dạng kem Nu Finish có độ bên rất lâu. Tôi đã mua và đánh bóng cả 2 chiếc xe trước khi mùa đông đến. Tôi không biết độ sáng bóng đó được duy trì bằng cách nào nhưng có thể nói rằng tôi đã nhận được rất nhiều bình luận về chiếc xe thật đẹp của tôi so với các sản phẩm khác mà tôi đã từng sử dụng ! Không có gì ngạc nhiên khi Nu Finish được xếp hạng số 1. Xin cảm ơn.

-William S. W., Lima, OH

    

6-“I am writing you because I want to tell you how impressed I am with your Nu Finish auto polish. I have a 2000 Red Metallic Chevrolet Cavalier. And when I used your product, it keeps my car looking sharp and protects it from the weather and acid rain because I park it outside in the elements. I wouldn't dare use any other polish on my car."

    

Tôi viết cho bạn vì muốn nói tôi ấn tượng như thế nào với sản phẩm đánh bóng Nu Finish. Tôi có chiếc xe Red Metallic Chevrolet Cavalie đời 2000. Và khi tôi sử dụng sản phẩm Nu Finish, nó giúp xe tôi trông mượt mà, bảo vệ xe khỏi điều kiện thời tiết và mưa axit bởi vì tôi đậu xe ngoài trời. Tôi không dám sử dụng bất kì sản phẩm đánh bóng nào khác cho xe của tôi.
-Harry W., Beaver, PA

 

7-"I have used Nu Finish on my cars for eleven years and have been more than satisfied with the results. The finish on my '89 Toyota Camry still looks like new."

    

Tôi đã sử dụng sản phẩm Nu Finish trên xe của tôi được 11 năm và thực sự hài lòng hơn mong đợi. Kết quả là đến nay chiếc xe Toyota Camry đời 98 vẫn trông như mới.

-Joseph S., Clifton, NJ

 

8-“I do not normally write letters like this, but I just had such a positive experience with your Nu Finish product that I felt compelled to tell you about it. When one thinks of waxing a car, you think of Simonize, Blue Coral and Turtle Wax . . .and you think of one HECK of alot of work. In less than two hours, my 1994 Black Eagle Vision looks as good, if not better, than the day I picked it up from the dealer. No muss, no fuss. Thank you for a great product!"

Tôi không thường viết những nhận xét như kiểu này, nhưng tôi vừa có được kinh nghiệm tích cực với sản phẩm Nu Finish nên bắt buộc phải viết để kể cho bạn. Khi nghĩ về việc đánh bóng một chiếc xe hơi, bạn nghĩ đến nhãn hiệu Simoniz, Blue Coral hay Turtle Wax… và bạn nghĩ đến một núi việc phải làm. Nhưng không đến 2 giờ đồng hồ, chiếc Black Eagle Vision đời 1994 của tôi đã trông rất tuyệt, thậm chí còn hơn cả cái ngày tôi lấy xe từ đại lý về. Không rắc rối, không phiền phức. Cảm ơn vì một sản phẩm tuyệt vời !

-Chuck H., Oconomowoc, WI

10-"I have been using Nu Finish Paste Car Polish for 9 years now, and I am amazed at the shine and protection that it gives to the paint. Thank you for making the best stuff around."

Tôi đã sử dụng sản phẩm đánh bóng dạng kem Nu Finish được 9 năm, và tôi kinh ngạc về độ sáng bóng và bảo vệ sơn xe. Cảm ơn vì đã làm ra những sản phẩm tốt nhất.

-Richard M., Tacoma, WA

11-"My friend has a '76 Ford Limited and it was a bit faded out. We tried several other polishes, but nothing did the job like Nu Finish. It worked like a miracle! It gave his car a slick finish, and it brought the color back to life. And it was so easy to apply compared to the other waxes I tried to use."

Bạn tôi có chiếc Ford Limited đời 76 và nhìn màu sơn hơi phai một chút. Chúng tôi đã thử dùng một vài sản phẩm đánh bóng khác, nhưng không cái nào làm được như Nu Finish. Nó thực sự như một phép màu, làm cho xe của anh ta sáng bóng và có màu sắc như ban đầu. Cách sử dụng quá dễ dàng khi so với những sản phẩm đánh bóng khác tôi đã từng sử dụng.
-Larry M., Park Hills, MO

12-"I have tried several polishes and waxes, but your Nu Finish, The Once-A-Year Car Polish, gives the best shine of them all. It's reasonably priced, and it is such a breeze to use. Thanks, and keep up the good work!"

Tôi đã thử một vài sản phẩm đánh bóng và wax, nhưng sản phẩm Nu Finish lại đem đến độ sáng bóng hơn tất cả loại tôi đã dùng. Sản phẩm có giá hợp lý và dễ dàng sử dụng. Xin cảm ơn, và công ty hãy tiếp tục cho ra đời những sản phẩm như thế.

-Eric N., Miami, FL

========================================================

Đối với Sản phẩm Xóa vết xước NU FINISH SCRATCH DOCTOR NFS-05

 

1-"I scraped the frame of my new Road Bike this morning. I was upset as the bike is super clean. I then remembered that a few months ago I saw a bottle of your Scratch Doctor on TV and bought it just for kicks, but just kept it in my garage just in case. I tried it thinking it probably wouldn't work. I was surprised, after two applications with some elbow grease, I removed all signs of the 4-inch scrape and another abrasion in the same area. My wife freaked out when she saw how well the product worked. Must say, I'm a Nu Finish customer for good!" 

Tôi đã làm xước khung chiếc xe mới của mình vào sáng nay, tôi đã rất thất vọng dù chiếc xe rất sạch sẽ. Rồi tôi nhớ cách đây vài tháng có thấy quảng cáo chai xóa vết xước Scratch Doctor trên TV và tôi đã mua chỉ vì cảm thấy thích, sau đó cất trong gara phòng khi có việc cần đến. Tôi đã nghĩ rằng nó có thể sẽ không hiệu quả, nhưng tôi đã thực sự ngạc nhiên sau hai lần sử dụng, tôi đã loại bỏ hết những vết xước khoảng 4 inch và những vết xước khác trong cùng vị trí. Chứng kiến công dụng hiệu quả của sản phẩm vợ của tôi hết sức bất ngờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi là khách hàng lâu dài của Nu Finish.

- Dave R., Jose, CA

2-"I just want to say that this product is amazing! I got some small scratches in the tailgate on our new Murano and was pretty upset when I saw them.I used Scratch Doctor on it and was able to get all of the scratches out without harming the clearcoat or paint.It is a terrific product.I have also used NuFinish polish on both of our cars and have nothing but praise for it as well. Great products!!" 

Tôi chỉ muốn nói rằng sản phẩm này tuyệt vời! Phần cửa đuôi xe Murrano mới của tôi có 1 số vết trầy xước, tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy. Và tôi đã sử dụng Scratch Doctor, nó đã đánh bay hết những vết trầy xước nhưng không gây hư hại đến lớp phủ bóng 2K và lớp sơn. Tôi cũng sử dụng dung dịch đánh bóng Nu Finish và không có gì khác hơn ngoài sự hài lòng của tôi. Những sản phẩm thật tuyệt vời !

-Rich M., Madeira Beach, FL

3-"I saw your television commercial for Nu Finish Scratch Doctor a couple of weeks ago. I couldn't possibly believe that the product could work that well....until I tried it for myself! I don't know what you put in that bottle, but that stuff is amazing! It removed the key marks near my door handle and the nicks on my trunk in no time. Nice to see that there's a product out there that can do exactly what you claim it can do. Thank you!"

Tôi thấy chương trình quảng cáo về sản phẩm xóa vết xước Nu Finish Scratch Doctor trên TV cách đây 2 tuần. Tôi không tin rằng sản phẩm sẽ rất hiệu quả cho đến khi tôi dùng thử nó! Tôi không biết những có gì trong chai nhưng phải nói đây là sản phẩm tuyệt vời, chúng làm bay hết những vết xước gần chỗ tay nắm mở cửa xe hay những vết xước nhỏ trên bề mặt cốp sau xe của tôi một cách nhanh chóng. Thật vui khi biết rằng có một sản phẩm mà có thể làm chính xác những gì bạn mong đợi. Cám ơn!

-Jonathan S., Santa Rosa, CA, CA

4-"I live in the city and my car gets abused going in and out of small parking spaces all day long. It was so easy to get the paint off of my doors left behind by the other cars with Scratch Doctor. Just wish you could have come out with this product years ago...it would have saved me a ton of money touching up my other cars. Keep up the great work!"

Tôi sống ở thành phố và chiếc xe của tôi phải thường xuyên ra vào những chỗ đậu xe rất nhỏ trong cả ngày. Rất dễ dàng xóa được những vết xước sơn trên cánh cửa bên trái do va quẹt với các xe khác với sản phẩm Scratch Doctor. Tôi chỉ hơi tiếc nuối giá như sản phẩm có mặt trên thị trường cách đây vài năm, nó đã có thể giúp tôi tiết kiếm được 1 số tiền đáng kể cho việc tu sửa những chiếc xe hơi khác của tôi. Công ty hãy tiếp tục cho ra đời những sản phẩm tuyệt vời như thế nhé !

-Becky R., Seattle, WA

5-"My wife came home with scratches down the side of her car, which she had no idea how they got there. I went to an automotive store and they recommended I try Nu Finish Scratch Doctor before going to the expense of getting a paint job at a body shop. Low and behold, they were right. Scratch Doctor made the scratches on the side of her car virtually disappear. Thanks!"

Vợ của tôi về đến nhà với những vết trầy xước bên hông xe hơi, cô ấy không biết nguyên nhân từ đâu. Tôi đã đến cửa hàng ô tô, nhân viên giới thiệu cho tôi Nu Finish Scratch Doctor, tôi đã thử nó trước khi tốn 1 số tiền cho việc sơn lại tại garage xe. Hết sức bất ngờ, Scratch Doctor làm bay hết những vết trầy xước bên hông xe. Xin cám ơn !

-Al B., Corpus Christi, TX

6-"Wow! Not much else to say but that Nu Finish Scratch Doctor is just what the doctor ordered. Thank you for creating this amazing product!"

Ồ, không có nhiều để nói về Nu Finish Scratch Doctor, đó chính xác là những gì mà bác sỹ yêu cầu. Cám ơn công ty đã tạo ra sản phẩm kỳ diệu như vậy !

-Terry M., Lawrence, KS

========================================================

Đối với sản phẩm Nước rửa xe cao cấp NU FINISH CAR WASH NFW-821

1-"I have tried almost every brand of car wash on the market over the years, and nothing, I repeat NOTHING, works as good as your Nu Finish Car Wash !!! One little bottle goes a long way, and it doesn't leave that soapy film that most car washes leave. You make some really phenomenal products. Keep it up!"

Tôi đã thử hầu hết các dung dịch rửa xe của các thương hiệu trên thị trường trong những năm qua, và không có sản phẩm nào, tôi lặp lại là KHÔNG có sản phẩm nào tốt như Nu Finish Car Wash! Một chai nhỏ sử dụng rất lâu và không để lại những màng bọt như hầu hết các chất rửa xe khác. Các bạn đã tạo ra một sản phẩm thật sự phi thường. Cứ tiếp tục như thế nhé!

-Robert S., Dallas, TX

2-"I have used your Nu Finish Car Wash on all of my cars with great success for many years. It is the very best car wash I've ever found!"

Tôi đã sử dụng Nu Finish Car Wash cho tất cả các xe ô tô của tôi với sự thành công tuyệt vời trong nhiều năm. Đây là nước rửa xe tốt nhất mà tôi từng thấy.

-Leila M., Los Angeles, CA

3-"I have purchased your products for many years, and have found all of them to be superior in quality. But your Nu Finish Car Wash has really helped to maintain my investment in my car. My 1991 Rodeo was re-painted in 1995 and due to the high quality of your product, it retains a high-gloss, 'just waxed' appearance after each washing. The car looks shiny as the day I repainted it. Thanks!"

Tôi đã mua sản phẩm của các bạn trong nhiều năm, và nhận thấy tất cả chúng đều có chất lượng cực kỳ tốt. Nhưng chính nước rửa xe Nu Finish Car Wash đã thực sự giúp tôi bảo trì chiếc xe của mình. Chiếc xe Rodeo đời 1991 của tôi đã được sơn lại vào năm 1995 và nhờ sản phẩm chất lượng tốt của Nu Finish, nó vẫn giữ được độ sáng bóng, và chỉ cần lau nhẹ sau mỗi lần rửa xe. Chiếc xe nhìn sáng bóng như ngày tôi mới sơn lại nó. Xin cảm ơn!

-Mike G., Birmingham, AL

4-"Other car washes can't compare to Nu Finish Car Wash. I have used it on my cars for several years, and it helps to maintain the shine like no other product on the market."

Các sản phẩm rửa xe khác không thể nào so sánh với Nu Finish Car Wash. Tôi đã sử dụng nó cho xe của tôi trong nhiều năm, và nó giúp duy trì sự sáng bóng mà không có bất kỳ sản phẩm nào khác trên thị trường có thể làm được.

-Lorene S., Little Rock, AR

========================================================

Đối với sản phẩm chăm sóc nội thất xe NU VINYL NV-300

1-"I have been using your Nu Vinyl Protectant for over 8 years. You have a great product here, and I have found so many uses for it. My convertible top has never looked so new, it looks like I just drove it off the lot. And the lasting shine that it leaves on the dash is unlike any other protectant on the market.’

Tôi đã sử dụng dung dịch bảo vệ Nu Vinyl trong hơn 8 năm. Đó là một sản phẩm tuyệt vời, và tôi tìm thấy rất nhiều cách sử dụng nó. Mui xe của tôi chưa bao giờ nhìn mới đến vậy, trông có vẻ như tôi chỉ mới sử dụng nó. Và sự sáng bóng bền bỉ mà nó để lại không giống bất kỳ loại dung dịch bảo vệ nào khác trên thị trường.

-John B., Pittsburgh, PA

2-“Nu Vinyl has worked great on my Mazda Miata car top for a number of years. So I decided to try it on my leather furniture, and I am thrilled with the results. Your protectant brought my furniture back to life, just like it did for my vinyl car top. I can't wait to try it on something else around the house!"

Dung dịch bảo vệ Nu Vinyl đã rất hiệu quả đối với mui xe Mazda Miata của tôi trong nhiều năm. Vì vậy, tôi quyết định thử dùng Nu Vinyl trên đồ nội thất bằng da, và kết quả thật tuyệt. Chất bảo vệ này làm đồ đạc của tôi trở lại như mới, giống như hiệu quả đối với mui xe. Tôi không thể đợi được nữa và phải thử dùng dung dịch này lên một vài vật dụng nào đó trong nhà mới được !

-Carol R., Oklahoma City

3-"I don't think that there is any other vinyl or leather product on the market that can come close to Nu Vinyl. The no rubbing, no buffing feature to your protectant is awesome. You have a loyal customer for life now!"

Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ sản phẩm chăm sóc nhựa vinyl hoặc da nào trên thị trường có thể tốt như Nu Vinyl. Tính năng không cần chà và đánh bóng của dung dịch này thật tuyệt với. Và bây giờ các bạn đã có một khách hàng trung thành suốt đời !

-Jack S., Raleigh, NC

4-"It has been 9 years since I have been using Nu Vinyl Protectant, and my 1988 Buick still looks brand new. Most protectants are greasy, and wear off in days. But Nu Vinyl dries to a shiny film and lasts months on my dashboard and car top. I am totally amazed!"

Đã được 9 năm kể từ khi tôi sử dụng chất bảo vệ Nu Vinyl, và chiếc Buick đời 1988 của tôi vẫn trông như mới toanh. Hầu hết các chất bảo vệ khác đều ở dạng dầu và mất đi đi trong vài ngày. Nhưng Nu Vinyl sẽ khô đi rồi để lại một bề mặt sáng bóng và kéo dài hàng tháng trên táp lô và mui xe của tôi. Tôi hoàn toàn kinh ngạc!

-L.H. M., Phoenix, AZ

Chia sẻ